برگزاری دوره آموزشی در شهرستان شبستر

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی در شهرستان شبستر

برگزاری دوره آموزشی در شهرستان شبستر

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان شبستر برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان شبستر با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.