برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان عجب شیر

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان عجب شیر

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان عجب شیر

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان عجب شیر برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان شبستر با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.