برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان بناب

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان بناب

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان بناب

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان بناب برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان بناب با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.