برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در بخش ایلخچی شهرستان اسکو

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در بخش ایلخچی شهرستان اسکو

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در بخش ایلخچی شهرستان اسکو

دوره آموزشی سامانه شجر در بخش ایلخچی شهرستان اسکو برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران بخش ایلخچی با همکاری فرمانداری شهرستان اسکو و بخشداری ایلخچی برگزار گردید.