برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان چاراویماق

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان چاراویماق

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان چاراویماق

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان چاراویماق برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان چاراویماق با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.