برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان اسکو

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان اسکو

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان اسکو

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان اسکو برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان اسکو با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.