برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان هریس

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان هریس

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان هریس

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان هریس برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان هریس با همکاری فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.