برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان ملکان

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان ملکان

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان ملکان

دوره آموزشی سامانه شجر در بخش لیان شهرستان ملکان برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران بخش لیان با همکاری فرمانداری شهرستان ملکان و بخشداری لیان برگزار گردید.