برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان جلفا

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان جلفا

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان جلفا

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان جلفا برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان جلفا با همکاری فرمانداری شهرستان جلفا و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.