برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان آذرشهر

خانه - اخبار - برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان آذرشهر

برگزاری دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان آذرشهر

دوره آموزشی سامانه شجر در شهرستان آذرشهر برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه جامع روستا (شجر) ویژه دهیاران شهرستان آذرشهر با همکاری فرمانداری شهرستان آذرشهر و بخشداری های تابعه آن برگزار گردید.