اتوماسیون

خانه - - اتوماسیون

اتوماسیون

اتوماسیون اداری با توجه به حذف کاغذ، حذف بخش مهمی از سفرهای داخل و خارج سازمانی و جلوگیری از اتلاف منابع سازمان، تاثیر بسزایی در اثربخشی سازمان ها برعهده دارد. به طوری که با ثبت رویدادهای سازمان، ثبت جلسات و گردش مکاتبات هماهنگی بالایی در سازمان ایجاد می شود.

امکانات زیرسیستم اتوماسیون شجر :

  • ارسال و دریافت نامه های اداری و انواع ارجاعات و اقدامات و بایگانی آن ها
  • امکان تعریف انواع قالب نامه
  • درج یادداشت شخصی و سازمانی بر روی نامه
  • تقویم کاری با امکان ثبت رویدادها، جلسات و قرارهای کاری
  • ثبت مرخصی و ماموریت اداری
  • و …

اشتراک: