املاک و مستغلات (شهرسازی)

خانه - - املاک و مستغلات (شهرسازی)

املاک و مستغلات (شهرسازی)

سیستم یکپارچه شهرسازی (املاک و مستغلات) با بررسی و تحلیل اطلاعات بوجود آمده در سطح مدیریت اقدام به ادغام اطلاعات، انباشت و جمع بندی آنها می نماید. این سیستم با قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالایی اطلاعات سطح سیاست گذاری را تامین می کند تا سیاست گذاران بتوانند با بکارگیری آن برنامه هایی صحیح و منطقی را تصویب کنند و مدیران را قادر سازند تا با طراحی عملیات اجرایی بر شهروندان تاثیر بگذارند.

از جمله امکانات موجود در سیستم شهرسازی عبارت است از:

  • تشکیل پرونده بصورت الکترونیکی
  • قابلیت پیگیری روند پرونده در هر مرحله
  • امکان صدور پروانه ساختمانی
  • امکان صدور انواع مجوزها
  • ثبت و بازیابی گزارش بازدید از ملک
  • بررسی و ثبت تخلف ساختمانی
  • کاهش حداکثری میزان تخلفات در اخذ مجوزها، پرونده ها و …

اشتراک: