گزارش گیری

خانه - - گزارش گیری

گزارش گیری

«گزارش» از مهمترین ابزار مدیریتی می باشد؛ لذا در هر سیستم مدیریت اطلاعات، قسمتی جهت تهیه گزارش های مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف از ضروریات می باشد. با توجه به این امر در سامانه مدیریت دهیاری ها نیز با عنایت به وسعت و گستره عملکرد دهیاری ها بخش ویژه ای جهت تهیه انواع گزارشات با سطوح مختلف دسترسی از حوزه های مختلف نیروی انسانی، عمرانی، مدیریت اموال، شهرسازی و … در انواع قالب های آماری و نموداری به تفکیک دهیاری، دهستان، بخش، شهرستان و استان جهت استفاده مدیران مربوطه آماده گردیده است.

نمونه ای از گزارش ها:

 • گزارش مکاتبات، ارجاعات و پیگیری های اداری
 • گزارش میزان مرخصی و ماموریت پرسنل
 • گزارش جلسات و مصوبات شوراهای اسلامی و دهیاری ها
 • گزارش استقرار پرسنل در محل خدمت
 • گزارش محل استقرار ناوگان در سطح بخش
 • گزارش میزان جابجایی، مصرف سوخت و محل توقف ناوگان
 • گزارش مسیر تردد ناوگان در طول شبانه روز
 • گزارش پرونده های تخلف ساختمانی
 • گزارش تعداد پرونده های ساختمانی صادر شده
 • گزارش گیری از بازدیدهای کارشناسان
 • گزارش گیری از بودجه سالانه و تعرفه عوارض روستاها
 • گزارش گیری از درآمدها و هزینه های دهیاری ها
 • گزارش گیری از پروژه های عمرانی دهیاری ها
 • گزارش گیری از وضعیت مالی دهیاری ها
 • گزارش سوابق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی روستاها
 • گزارش تاسیسات زیربنایی، خدماتی و آموزشی روستاها
 • گزارش اطلاعات گردشگری، سنن و آداب و رسوم روستایی
 • گزارش مشخصات دهیاران (تحصیلاتی، تخصصی و …)
 • گزارش سوابق تحصیلی، علمی و تخصصی پرسنل
 • گزارش سوابق اعضای شوراهای اسلامی روستاها
 • گزارش اموال دهیاری ها بصورت دسته بندی شده
 • گزارش اموال اسقاطی دهیاری ها
 • گزارش گیری از وضعیت جغرافیایی روستاها
 • گزارش گیری و مکان یابی پروژه های اجراشده و در حال اجرا
 • امکان دریافت گزارش های فوری و به روز
 • امکان دریافت گزارش در قالب های مختلف
 • امکان دریافت گزارشات بصورت جدول و نمودارهای مناسب

اشتراک: