سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

خانه - - سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS یک سیستم الکترونیکبرای کسب اطلاعات جغرافیایی است که سامانه شجر با بهره گیری از آن، کلیه اطلاعات جمع آوری شده را بصورت لایه ای به همراه اطلاعات توصیفی مورد نیاز در اختیار کاربر قرار می دهد.

از جمله قابلیت های این زیر سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلیت تعریف چندین نقشه برای یک سازمان
  • فعال و غیرفعال کردن لایه های اطلاعاتی مختلف
  • جستجو بر اساس فیلدهای مختلف اطلاعاتی
  • سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها
  • امکان مشاهده پرونده مربوط به عرصه انتخاب شده

اشتراک: