سیستم اطلاعات خودرویی (GPS)

خانه - - سیستم اطلاعات خودرویی (GPS)

سیستم اطلاعات خودرویی (GPS)

سامانه مدیریت هوشمند ناوگان یا GPS، راهکاری جامع و یکپارچه بوده که در راستای توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در حوزه حمل و نقل ارائه می گردد. بهره گیری از این سامانه برای سازمان ها، سبب مدیریت بهینه وسایل نقلیه، کاهش هزینه نگهداری و همچنین مدیریت کارآمد و ساختاریافته ماموریت های کارکنان سازمان می شود.

امکانات سامانه مدیریت هوشمند ناوگان:

 • کنترل و ردیابی آنلاین خودرو
 • نمایش موقعیت فعلی ردیاب بر روی نقشه به همراه سرعت لحظه ای
 • نمایش مسیرهای طی شده بر روی نقشه
 • نمایش مکان های توقف به همراه مدت زمان توقف
 • تعیین سرعت مجاز برای خودرو
 • گزارش مسافت طی شده
 • گزارش میزان مصرف سوخت
 • گزارش سرعت های غیرمجاز
 • امکان تعیین محدوده مجاز برای تردد
 • اطلاع رسانی دوره های تعمیر و بازبینی خودرو
 • اطلاع رسانی زمان تمدید بیمه ناوگان
 • ثبت سوابق حرکت و تردد خودرو بصورت نامحدود
 • و …

اشتراک: