درباره «شجر»

سامانه شجر یا “شبکه جامع روستا” با هدف یکپارچه سازی فعالیت های دهیاری و همچنین یکسان سازی و استاندارد سازی فرآیندهای جاری در دهیاری ها و تجمیع آمار و اطلاعات به منظور استخراج گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز در سطوح مختلف مدیریتی و نظارتی دهیاری ها به منظور فراهم سازی یک بازوی مطمئن و قابل اتکای اطلاعاتی برای تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در خصوص مدیریت روستایی طراحی و اجرا گردیده است. شرکت اطلس تلاش رایانه به عنوان مجری این طرح با بهره گیری از تیم مجرب برنامه نویسی و تحلیل نرم افزار و همچنین استفاده از تجربیات بخشداران و دهیاران در خصوص قوانین و مقررات دهیاری ها و با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز در خصوص طراحی سامانه های الکترونیک؛ موفق گردیده است در طول سه سال گذشته این طرح را از مرحله تحلیل به مرحله اجرایی و عملیاتی برساند و امروز بیش از ۱۵۰ کاربر در فاز استفاده رسمی از این سامانه بوده و بیش از ۱۵۰۰ دهیاری نیز آموزش های مربوطه را کذرانده و تا پایان سال ۱۳۹۷ به این سامانه دسترسی پیدا خواهند کرد.

250

کاربر فعال

تا امروز
20,000

مکاتبه درون سازمانی

تا امروز
100

روستای تحت پوشش

در کل کشور
10

ابزار مدیرتی کاربردی

در یک پکیج